Ce este stresul?

A. Schimbări Rapide şi Imprevizibile în Mediul Economic şi Social din aceste timpuri:

 • În 1930 era un Telefon la 50 de angajaţi, iar azi un angajat primeşte în medie pe zi 169 Mesaje;
 • În 1970 erau necesari 108 oameni în 5 zile pentru a descărca o navă, iar în 1999 aceeaşi navă este descărcată de numai 8 oameni într-o singură zi ( cu mai puţin de 400 oameni – zi );
 • Peste 80% din primele 500  de Corporaţii din SUA în 1970, au dispărut în 1999 de pe această listă;
 • Din 20 noi companii din domeniul Tehnologiei Informaţiilor, după primul an de activitate:

*     4 au dat faliment;

*     6 au pierdut bani;

*     6 sunt la limită financiară;

*     3 au avut profit;

*     1 a depăşit cu mult profitul anticipat

 • Fiecare zi aduce noi presiuni pentru companii:

*     Creşterea Productivităţii;

*     Creşterea ponderii Profitului pe termen scurt;

*     Reducerea Cheltuielilor de Înlocuire a Personalului;

*     Păstrarea pe o perioadă cât mai mare a Angajaţilor de Valoare în Companie sau Instituţie.

B. Stresul şi Performanţa:

 • Stresul este o Problemă Critică în Afacerile din acest început de mileniu. El se manifestă ca un aisberg care loveşte organizaţiile:
 • În timp ce Profitul mediu anual al primelor 160 de Corporaţii din SUA este de 80 Miliarde Dolari, Costurile generate Direct şi Indirect provocate de Stres în aceleaşi Corporaţii ajunge la 78 Miliarde de Dolari;
 • Productivitatea scade cu până la 2000 $ pe An pe Angajat datorită Stresului;
 • 60-80% din accidentele de muncă sunt condiţionate de Stres;
 • Stresul are un puternic impact la toate nivelele unei Organizaţii, el devenind în tipurile noastre o reală Problemă a Corporaţiilor;
 • Sănătatea care este puternic afectată de Stres, provoacă scăderea Performanţei Individuale şi a Organizaţiei;
 • Bolile Cardiovasculare provocate de Stres provoacă un număr îngrijorător de mare de Decese Premature:

300.000 pe An în Anglia;

1.100.000 pe An în SUA;

60% din acestea nu au avut anterior Afecţiuni Cardiovasculare;

*  Până la Deces, Stresul induce diferite Boli Generale şi Profesionale:

În anii 1900, Decesul era provocat în principal de Boli Infecţioase ( produse fiecare de câte un singur agent patogen ) Pneumonie, Tuberculoză şi Diaree.

În zilele noastre, descoperirea şi folosirea pe scară largă a Antibioticelor a redus mult rata mortalităţii produsă de Bolile Infecţioase. Din nefericire pe primele locuri au ajuns acum Afecţiuni Complexe: Bolile de Inimă, Accidentele Cerebrale şi Cancerul. Ele sunt declanşate şi agravate de factori multiplii: Genetici, de Mediu, Dietă, Stil de Viaţă şi în primul rând de Stres.

Stresul declanşează şi dezvoltă la Om o reacţie în Avalanşă:

Evenimentele sunt Percepute ca Pericole;

Percepţia de Pericol declanşează Stresul Psihologic şi Fiziologic;

Stresul generează noi Pericole Interne sau Externe şi în acelaşi timp amplifică Sensibilitatea Psihologică şi Fiziologică a Evenimentelor.

Este nevoie de un Set de Instrumente şi Metode care să întrerupă această  reacţie, prin Schimbarea Stilului de Viaţă şi modificarea Percepţiei Pericolelor Reale sau Imaginare.

 • Stresul are un impact deosebit asupra Performanţei:
 • Când Efortul, Mobilizarea, Provocările şi Stresul sunt în limite rezonabile are loc o Creştere Sănătoasă a Performanţei Umane;
 • Când acestea depăşesc Capacităţile de Efort şi Adaptare ale fiinţei Umane apare Epuizarea care aduce după sine:

Scăderea rapidă a Performanţelor Fizice şi Intelectuale;

Apariţia şi Agravarea Bolilor Cronice;

Îmbătrânirea Prematură;

Moartea Subită sau Prematură.

C. Stresul este o Problemă de Percepţie sau de Comunicare:

o      În anii 1960 Psihologii şi Medicii credeau că Evenimentele şi Problemele cu care se confruntă Persoana sunt indică nivelul Stresului trăit de aceasta. Întocmindu-se si o Scară a Reajustărilor Sociale provocatoare de Stres:

Moartea unei Persoane apropiate             100 Puncte

Divorţul                                                             73 Puncte

Închisoarea                                                      63 Puncte

Accidentul sau Boala                                      53 Puncte

Căsătoria                                                    50 Puncte

Intrarea în Şomaj                                        47 Puncte

Pensionarea                                                      45 Puncte

Etc.

o      În anii 1970-1980 s-a constatat că erau persoane care s-au confruntat Simultan cu toate aceste Probleme de Reajustări Sociale dar erau Sănătoase şi Performante, pe când altele fără aceste Probleme sau cu un număr Mic şi de Importanţă Nesemnificativă aveau o Performanţă Scăzută şi Probleme Grave cu Sănătate, ajungându-se la următoarele concluzii:

Evenimentele nu afectează direct Performanţa şi Sănătatea;

Stresul este provocat de modul în care noi Percepem Evenimentele, iar acesta la rândul lui afectează Performanţa şi Sănătatea fiecăruia dintre noi.

Orice Om percepe Emoţiile Pozitive sau Negative mai întâi în Inimă şi apoi sunt Analizate de către partea Corticală a Creierului, dar funcţie de tipul Semnalului transmis de Inimă Creierului.

Interacţiunea Emoţii – Inimă – Creier este studiată de noua Disciplină Medicală numită PsihoNeuroCardiologie.

D. Managementului Calităţii Interioare:

o       Pentru a face faţă Schimbărilor fără precedent de acest Sfârşit de Mileniu sunt necesare Metode mult mai Eficiente de Auto Management care să fie puse la dispoziţia Fiecărui Angajat;

o       Este necesară o Comunicare Coerentă atât în Interiorul Companiei cât şi între ea şi Companiile şi Instituţiile cu care interacţionează prin:

*     Înţelegerea Mesajului Transmis;

*     Analizarea acestuia fără al Judeca;

o       Pentru a Supraveţuii, o Organizaţie trebuie să-şi crească sistematic ( prin punerea la dispoziţia fiecărui angajat a instrumentelor şi metodelor specifice ):

*     Flexibilitate;

*     Recuperare Rapidă după Efort sau Neprevăzut;

*     Adaptabilitate;

*     Grijă;

*     Apreciere.

o       Organizaţiile trebuie să dispună de Instrumentele şi Metodele necesare:

*     Autoînnoirii;

*     Planificării Strategice prin existenţa unei Imagini de Ansamblu asupra ei şi asupra Mediului de Afaceri.

o       Stresul reprezintă Incapacitatea de a face faţă Pericol Real sau Imaginar şi are drept Consecinţe o serie de Adaptări Psihologice, Fiziologice şi Morfologice în Persoana aflată în această Situaţie.

o       Stresul este deci rezultatul unor Pericole Reale sau Imaginate.

o       O altă sursă a Stresului este Supraîncărcarea Informaţională, confirmată recent printr-un studiu făcut printre angajaţii din mai multe ţări dezvoltate:

*     61% confirmă Supraîncărcarea Informaţională la Locul de Muncă;

*     80% se aşteaptă la o şi mai mare Supraîncărcare Informaţională.

o       Un studiu cu durata de 10 Ani a demonstrat:

*    Stresul Emoţional este mai Periculos decât Fumatul în Predictibilitatea Decesului ( prin Cancer sau Afecţiuni Cardio – Vasculare );

*     Persoanele Incapabile să Gestioneze Stresul Emoţional au o rată a Mortalităţii cu 40% mai mare decât cele care îşi pot Gestiona Stresul Emoţional;

Primul Pas în Gestionarea Stresului este Înţelegerea Proceselor de Transformare prin care trec atât Persoanele cât şi Organizaţiile Supuse Stresului.


E. Inteligenţa Corpului Uman este Distribuită:

Cercetările din ultimii 20 de ani au demonstrat:

o       Existenţă în Corpul Uman a unei Inteligenţe Distribuite în 3 mari Centre:

*     Creier;

*     Inimă;

*     Abdomen.

o       Inima este un Organ Dinamic al Percepţiei Emoţionale:

*     Trimite Informaţii Creierului;

*     Modifică Modul de Interpretare şi Prelucrare a Informaţiilor în Creier;

*     Când o angajăm în Emoţii Pozitive, activitatea ei devine mai Eficientă iar Creierul este adus de Inimă într-o stare de Maximă Performanţă Analitică şi Intuitivă ( afectând Pozitiv Procesele de luare a Deciziilor şi Relaţiile Interumane);

o       Coerenţa din punct de Vedere Biologic şi Social înseamnă o Stare de Sincronizare ( între Subsistemele Biologice sau între Oameni ) pe baza unei Comunicări de Calitate ( Clare, fără Distorsiuni sau Confuzie ).

o       Coerenţa este la rândul ei o condiţie esenţială pentru Comunicarea dintre Oameni:

*     Ideograma Cuvântului Ascultă în Limba Chineză are următoarele 4 semnificaţii:

 • Ascultă cu urechea ta;
 • Oferă respect vorbitorului ca şi unui rege;
 • Priveşte cu Ochii tăi;
 • Înţelege cele comunicate folosind Inima ta.

De cele mai multe ori Angajaţii îşi dau demisia datorită Neînţelegerilor cu Şeful ( din lipsă de Înţelegere şi Comunicare ) şi nu datorită Condiţiilor de lucru din Organizaţia respectivă;

F. Creierul Uman are 3 Nivele de Operare:

Ipoteza metaforică a funcţiilor celor 2 Emisfere Cerebrale ( Stânga şi Dreapta ) este înlocuită acum cu cele 3 Nivele de Organizare a Creierului:

*    Creierul Primitiv care controlează funcţiile Fiziologice de bază:

 • Sistemul Hormonal;
 • Temperatura Corpului;
 • Respiraţia;
 • Pulsul şi Tensiunea Arterială;
 • Instinctul Sexual;
 • Foamea;
 • Setea;
 • Apropiere de o altă Persoană;
 • Evitarea unei anumite Persoane.

*    Creierul Mediu care controlează funcţiile medii Psihologice:

 • Dragostea Maternă;
 • Teritorialitatea;
 • Teama;
 • Supărarea;
 • Atacul;
 • Anxietatea;
 • Ura;
 • Gelozia.

*    Creierul Gândirii Inteligente ( Cortex ) care controlează funcţiile Psihologice Superioare:

 • Percepţia Fină;
 • Autoreflexia;
 • Autoconştientizarea;
 • Diferenţierea Gând – Sentiment;
 • Stabilirea Comportamentului Optim;
 • Rezolvarea Problemelor;
 • Stabilirea şi Atingerea Obiectivelor.

G. Calitatea Variabilităţii Pulsului afectează Activitatea Corticală din Creierul Uman:

o       Când Variabilitatea Pusului este Haotică, Cortexul este Inhibat, blocând astfel Gândirea Inteligentă şi rămânem doar cu Teama, Supărarea şi Atacul controlate de nivelul mediu al Creierului, operând numai cu primele 2 nivele ale lui.

o       Însuşindu-ne şi aplicând Zilnic metodele care ne permit restabilirea Coerenţei Variabilităţii Pulsului, vom reactiva Cortexul şi deci implicit Gândirea Inteligentă şi Creativitatea. În această stare:

 • Devenim mai Conştienţi, Percep mai Corect Realitatea;
 • Avem o Imagine de Ansamblu a Situaţiei noastre, a Familiei şi a Întreprinderii sau Instituţiei la care lucrăm precum şi a Societăţii în care Trăim;
 • Sesizăm mai Uşor şi mai Clar care sunt cele mai Bune Opţiuni;
 • Avem o mult mai bună Claritate Mentală;
 • Creşte Creativitatea şi Spiritul Inovator;
 • Luăm cele mai Inteligente Decizii;

o      Într-o primă etapă Stresul afectează Claritatea Gândirii Managerilor şi Angajaţilor:

 • Claritatea Mentală este Esenţială în Economia Globalizată din zilele noastre. Fără Claritate nu poţi Supravieţui pe Piaţă;
 • Claritatea Managerului este ca o Mină de Aur;
 • Gândirea Confuză ( lipsa Clarităţii Mentale ) este un ca un Teren Minat;
 • Pentru Dezvoltarea unei Afaceri Azi şi în următorii Ani este nevoie de Claritate în Stabilirea Dinamică a celor mai Bune Direcţii de Dezvoltare, adaptate Continuu la o Piaţă Globală Rapid şi Imprevizibil Schimbătoare.

H. Inteligenţa Inimii:

Ø      Până recent Creierul era considerat singurul organ care prin intermediul Sistemului Nervos şi Sistemului Hormonal, coordonează Fiziologia şi Psihologia Omului;

Ø      Cercetările Recente au demonstrat că şi Inima are un foarte Complex Sistem Nervos Autonom şi Influenţat direct de Emoţiile Trăite sau retrăite de Om. Ea transmite Semnale Electromagnetice în tot corpul ( de 5000 de ori mai mari decât cele Emise de Creier ). Ea comunică foarte Complex cu Creierul: Primind Comenzi de la Creier pentru Optimizarea Alimentării cu Sânge a Întregului Corp şi Influenţând modul în Care Creierul Prelucrează şi Interpretează Informaţiile transmise acestuia de Organele de Simţ ( prin Inhibiţie sau Activare Corticală );

Ø     Inima joacă un rol central în Stabilirea:

 • Emoţiilor;
 • Răspunsului Emoţional;
 • Percepţiei Evenimentelor;
 • Fiziologiei întregului corp.

Ø  Inima stabileşte  2 tipuri de Fiziologii:

 • Fiziologie Stresantă, generată de o Variabilitate a Pulsului Incoerentă, care Uzează Prematur Organismul şi produce Inhibiţie Corticală;
 • Fiziologie Sănătoasă, generată de o Variabilitate Coerentă a Pulsului, care asigură Regenerarea şi Întinerirea Continuă a Corpului şi produce Activarea Corticală;

Ø     Inima este:

 • Unic şi Complex Interconectată cu Creierul, dar Inima transmite mult mai multe Semnale Creierului, decât Creierul transmite Inimii;
 • Un Organ de Simţ foarte Subtil în Perceperea şi Interpretarea Emoţiilor;

Ø     Semnalele transmise de Inimă Creierului Influenţează modul în care acesta Percepe Evenimentele Interne sau Externe provocând:

 • Activare Corticală indusă de o Variabilitate a Pulsului Rapidă şi Coerentă care este produsă la rândul ei de Trăirea în Inimă a Emoţiilor Pozitive:
  • Apreciere;
  • Dragoste;
  • Mulţumire.
  • Inhibiţia  Corticală indusă de o Variabilitatea a Pulsului Lentă şi Incoerentă care este produsă la rândul ei de Trăirea în Inimă a Emoţiilor Negative:
   • Umilire;
   • Frustrare;
   • Supărare ;
   • Nemulţumire;
   • Gelozie.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s