Markeri metabolici


Scop: Identificarea copiilor cu risc de a dezvolta diabet zaharat insulinodependent (DZ tip 1).

Material si metode: Lotul studiat include 41 de copii (virsta intre 3 luni si 18 ani) repartizati in 4 grupe de studiu: 32 de copii (fratii copiilor cu DZ tip 1) au fost inclusi in grupul A, 5 copii investigati pentru alterarea glicemiei a jeun au format grupul B, 1 sugar in virsta de 3 luni provenit din mama diabetica a reprezentat grupul C, 3 cazuri cu DZ tip 1 la debut investigati inainte de instituirea terapiei insulinice au reprezentat grupul D. La toate cazurile s-a determinat: glicemia a jeun, hemoglobina glicozilata (HbA1c), colesterolul, trigliceridele, HDLc. in acelasi timp s-au determinat markerii autoimunitatii umorale prin determinarea titrului anticorpilor anti decarboxilaza acidului glutamic (antiGAD), anticorpii anti insule pancreatice (anti ICA). in grupurile A, B si C s-au considerat pozitive titrele pentru percentila 97 si in grupul D pentru percentila 95. Dintre markerii metabolici am determinat concentratia peptidului C, cu valori normale intre 0,5-3 ng/ml.

Rezultate: in lotul A: 3 copii (9,37%) au fost GAD (+) si ICA (+), 23 cazuri (71,87%) au fost GAD (+) si ICA (-), iar 6 cazuri (18,75%) au fost GAD (-) si ICA (-). Peptidul C a fost in limite normale la cele 6 cazuri GAD (-) si ICA (-), si cu valoare mai mica de 0,5 ng/ml la cele 3 cazuri GAD (+) si ICA (+). La cele 23 cazuri GAD (+) si ICA (-) valorile peptidului C au fost atit in limite normale, cit si in afara intervalului normal. HbA1c a fost in limite normale la toate cazurile. in lotul B toate cele 5 cazuri au fost GAD (+) si ICA (-), iar HbA1c a fost normala. Sugarul provenit din mama diabetica (lot C) a fost GAD (-) si ICA(-) cu o valoare HbA1c = 5,3% si peptid C = 2,077 ng/ml. Lotul D (3 copii la debutul DZ tip 1) au fost GAD (+) si ICA (-). Peptidul C a fost in limite normale la 2 cazuri, iar al treilea a prezentat scaderea secretiei de peptid C (0,191 ng/ml). HbA1c a depasit valoarea de 12% la toate cele 3 cazuri.

Concluzii: Anticorpii anti GAD par sa aiba legatura cu debutul DZ tip 1. Scaderea peptidului C pare sa se coreleze numai cu prezenta concomitenta a anticorpilor anti GAD, cit si a ICA.

http://www.tmj.ro/article.php?art=6289434630124495#abstract

Published by

at

Pentru antreprenorii competitivi, care vor să facă mai mult pentru performanța afacerii lor, AsistAVA oferă soluții și servicii de suport ce cresc eficiența business-ului.